Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn - Sứ mệnh

17:06, 06/08/2015

 

 

TẦM NHÌN:
PSD sẽ trở thành tổ chức hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực phòng, chống ma túy và điều trị nghiện, chống tái nghiện bằng phương pháp trị liệu tâm lý.
 
 

 
 
SỨ MỆNH
Trung tâm PSD được thành lập với sứ mệnh đồng hành cùng chính phủ Việt Nam trong công tác phòng, chống ma túy hướng tới một xã hội không còn người nghiện ma túy.