CƠ CẤU TỔ CHỨC VIỆN PSD

Đội ngũ hơn 50 các Giáo sư, Tiến sỹ, cán bộ nhân viên đang làm việc tại Viện, với 02 Trung tâm: Trung tâm truyền thông; Trung tâm tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy Nẻo về.