Hỏi đáp, tư vấn cai nghiện

Trang chủ " Hỏi đáp
Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây.
Tư vấn
Câu hỏi

Câu hỏi tư vấn

Tôi có người em ruột 28 tuổi sắp hết thới gian cai nghiện bắt buộc tại một trung tâm nhà nước quản lý. Khi em tôi về tái hòa nhập cộng đồng, có phải là người quản lý sau cai không, có quyền lợi gì không?
Email:sdasd@gmail.com, Đt: 32234234 ( 27/05/2014 | 17:04 )
Trả lời
Câu hỏi

Hỏi:

Tôi là người tiêm chích ma túy, vậy tôi có nguy cơ lây nhiễm HIV không? Làm thế nào để giảm nguy cơ lây nhiễm HIV và vi – rút viêm gan B?
Nguyễn Văn B, Email:bnv@gmail.com, Đt: 234234234 ( 27/05/2014 | 17:03 )
Trả lời