ĐK TƯ VẤN

CHAT

GỌI ĐIỆN

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG CAI NGHIỆN PHỤC HỒI

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG CAI NGHIỆN PHỤC HỒI

Gửi lúc 09:14 | 08/08/2016

 

Cai nghiện ma túy là một nội dung quan trọng trong phòng, chống ma túy (PCMT). Luật PCMT năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) đã dành một chương riêng để quy định về vấn đề này. Trong đó quy định chính sách của Nhà nước về cai nghiện, trách nhiệm của người nghiện ma túy, các biện pháp và hình thức cai nghiện, vấn đề quản lý sau cai, trách nhiệm của UBND các cấp trong việc lập kế hoạch tổ chức cai nghiện và phòng, chống tái nghiện tại địa phương; kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất cai nghiện…
Ảnh minh họa
Người nghiện ma túy hiện nay không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy mà chỉ phải chịu trách nhiệm hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của mình. Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, trong đó, đối với các hành vi vi phạm về phòng, chống và kiểm soát ma túy bị áp dụng hai biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án Đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 với nội dung chính là: Coi nghiện ma túy là bệnh mãn tính do rối loạn của não bộ, điều trị nghiện là một quá trình lâu dài bao gồm tổng thể các can thiệp hỗ trợ về y tế, tâm lý, xã hội làm thay đổi nhận thức, hành vi nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy và giảm tình trạng sử dụng ma túy trái phép. Thực hiện đa dạng hóa các biện pháp và mô hình điều trị. Tăng dần điều trị nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, giảm dần điều trị nghiện bắt buộc tại các Trung tâm với lộ trình phù hợp. Nhà nước đầu tư nguồn lực và có chính sách khuyến khích xã hội hóa công tác dự phòng và điều trị nghiện. Hỗ trợ điều trị nghiện cho các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội, đồng bào dân tộc thiếu số, vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn.
Đồng thời, phát triển các cơ sở điều trị nghiện tự nguyện. Theo đó, đến năm 2020, 94% tổng số người được cai nghiện, điều trị là tự nguyện. Phát triển điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng nhằm tư vấn giúp người nghiện lựa chọn phương pháp điều trị nghiện thích hợp; tư vấn và hỗ trợ giúp người nghiện tuân thủ điều trị. Quy hoạch cơ sở điều trị nghiện bắt buộc theo hướng giảm dần. Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo về dự phòng và điều trị nghiện. Nghiên cứu, xây dựng và triến khai chương trình giám sát đánh giá công tác điều trị nghiện.
Để thực hiện những mục tiêu, 5 giải pháp được đề ra, đó là: Truyền thông nâng cao nhận thức; rà soát sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật; huy động nguồn lực; nghiên cứu sản xuất và cung ứng thuốc điều trị nghiện; tăng cường hợp tác quốc tế.
Sau một thời gian thực hiện, Đề án đổi mới đã mang lại một số kết quả bước đầu rất tích cực. Trong số 110 cơ sở cai nghiện công lập, đã có 75 cơ sở chuyển đổi thành đa chức năng (cai nghiện tự nguyện, bắt buộc, điều trị thay thế, cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội cho người không có nơi cư trú ổn định để phân loại…); 24 cơ sở cơ sở điều trị nghiện ma túy tự nguyện và điều trị thay thế Methadone; 6 cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội. 22 cơ sở cai nghiện dân lập. Đã xây dựng một số mô hình cai nghiện tự nguyện theo Đề án đổi mới.
Trong 6 tháng đầu năm 2016, các cơ sở cai nghiện ma túy trong cả nước đang quản lý, điều trị, cai nghiện cho 24.123 người, trong đó: cơ sở công lập 18.893 người, các cơ sở cai nghiện dân lập là 5.230 người; cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng và quản lý sau cai tại cộng đồng là 25.397 người, trong đó, cai nghiện tại cộng đồng là 5.513 người, quản lý sau cai tại cộng đồng là 19.884 người.
Đối với điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, 58/63 tỉnh, thành phố triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone với 251 cơ sở điều trị cho 46.443 người; 53/63 tỉnh, thành phố phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác cai nghiện của địa phương, tăng 16 tỉnh, thành phố so với năm 2015. 23 tỉnh, thành phố thành lập Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng với 35 điểm. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành khung đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác cai nghiện và tổ chức huấn luyện. 40/63 tỉnh, thành phố thành lập 2.913 Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã với 18.218 tình nguyện viên hỗ trợ, giúp đỡ người cai nghiện tại cộng đồng.
Tuy nhiên trong quá trình thực hiện công tác đổi mới cai nghiện còn gặp phải một số khó khăn vướng mắc như: Việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cai nghiện ma túy theo quy định mới của các Bộ, ngành liên quan còn chậm trễ. Chế độ, chính sách hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện, chưa khuyến khích được người nghiện tự đi đăng ký cai nghiện tự nguyện. Đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện chưa được đào tạo chuyên nghiệp. Kinh phí chưa đáp ứng được yêu cầu để triến khai các nhiệm vụ.
Để công tác đổi mới cai nghiện đạt kết quả cao, trong thời gian tới, các bộ ngành tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về cai nghiện theo Đề án đổi mới công tác cai nghiện đã đề ra. Trong đó, nghiên cứu đề xuất xây dựng dự án Luật dự phòng và điều trị nghiện ma túy hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Phòng chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính theo quan điểm của Đề án đổi mới công tác cai nghiện. Xây dựng Nghị định của Chính phủ về tổ chức các hình thức điều trị, cai nghiện tự nguyện; Ban hành quy hoạch mạng lưới cơ sở điều trị nghiện; Ban hành tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật của các cơ sở điều trị nghiện ma túy về cơ chế tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập.
Đồng thời xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá các dịch vụ điều trị nghiện ma túy. Tiếp tục hoàn thiện khung giám sát, đánh giá chương trình điều trị nghiện và triển khai giám sát đánh giá. Xây dựng giáo trình theo Khung đào tạo về tư vấn điều trị nghiện và triến khai đào tạo giảng viên nguồn cho chương trình đối mới cai nghiện.
Nguồn: Tiếng chuông
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG PHÒNG CHỐNG MA TÚY PSD


Địa chỉ: Tầng KT – Tòa nhà 21T1 – Khu đô thị Hapulico – 83 Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân – Hà Nội
Hotline Tư vấn tâm lý: 097.131.5474 – 096. 976. 9374
Email: neovetuoisang@gmail.com | Facebook: Viện PSD

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x