Nẻo về tươi sáng

Nẻo về tươi sáng
Quy định Chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc

Quy định Chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc

23:03 | 01/06/2014

Nghị định này quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị, thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức hoạt động của cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Nẻo về - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân: Mối lương duyên bất ngờ

Nẻo về - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân: Mối lương duyên bất ngờ

22:12 | 01/06/2014

Đi giao lưu, chia sẻ nhiều nơi, gặp gỡ không biết bao nhiêu người nhưng đối với chúng tôi- những thành viên trong Trung tâm PSD, trường  Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) thực sự để lại trong PSD những ấn tượng khó phai