Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật
Ban hành Khung chương trình đào tạo về tư vấn điều trị nghiện ma túy

Ban hành Khung chương trình đào tạo về tư vấn điều trị nghiện ma túy

11:03 | 04/05/2016

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư quy định khung chương trình đào tạo về tư vấn điều trị nghiện ma túy.

Luật số 16/2008/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều luật của Luật phòng, chống ma túy

Luật số 16/2008/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều luật của Luật phòng, chống ma túy

20:02 | 25/08/2015

Căn cứ Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10. Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều.

Luật 23/2000/QH10 về phòng, chống ma túy năm 2000

Luật 23/2000/QH10 về phòng, chống ma túy năm 2000

20:01 | 25/08/2015

Tệ ma tuý là hiểm hoạ lớn cho toàn xã hội, gây tác hại cho sức khoẻ, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia.

Quy định Chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc

Quy định Chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc

23:03 | 01/06/2014

Nghị định này quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị, thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức hoạt động của cơ sở cai nghiện bắt buộc.