tầm nhìn

TẦM NHÌN: Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ tâm lý cho người nghiện ma túy Nẻo Về nỗ lực trở thành một trong những tổ chức uy tín hàng đầu khu vực và thế giới về lĩnh vực phòng ngừa ma túy.

SỨ MỆNH: Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ tâm lý cho người nghiện ma túy Nẻo Về đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng chống ma túy.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • ĐẠO ĐỨC trong nghề nghiệp
  • NHÂN VĂN trong hành xử
  • SÁNG TẠO trong tư duy
  • DÁM NGHĨ DÁM LÀM trong thử thách
  • TẠO DỰNG GIÁ TRỊ cho xã hội
  • THƯỢNG TÔN pháp luật

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN

0877.546.999

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN